Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

А szenttamási egyházközség statisztikai kimutatásai a 2017. évre

 

A Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban 2017. december 31-én Szarvas Péter plébános év végi hálaadási misét tartott, amelyen a hívekkel együtt hálát adott mindazért a jóért, amiben az egyházközség híveinek része volt az elmúlt évben, és összegezte az egyházközség egész évi tevékenységét.

A 2017-es évben mindössze 9 keresztelő volt (4 fiú és 5 lány), közülük csak kettő született 2017-ben, a többiek idősebbek. 2016-ban 18, míg 2015-ben 17 keresztelő volt a templomban. A tavalyi évben a templomban hét pár kötött házasságot, ebből egy pár 50 év házasság után esküdött meg a templomban. 2016-ban ugyancsak 7, 2015-ben 5, míg 2014-ben a szenttamási templomban 9 esküvőt tartottak. 2017-ben 19-en elsőáldoztak (10 fiú és 9 kislány), 2016-ban 19, 2015-ben 22, 2014-ben pedig 35 elsőáldozó volt. 2017-ben 69 temetés volt, 34 férfi és 35 nő. A legidősebb 97, a legfiatalabb 40 éves volt, az átlagéletkor 75,5 év. A haláleseteknél egy esetben öngyilkosságot elkövetett személyt és egy közúti balesetben elhunyt személyt temettek el. 2016-ban 47, míg 2015-ben 54 temetés volt. Ebből – sajnos – jól kivehető, hogy emelkedett a temetések száma.

2017-ben 24 nyolcadikos diák és két felnőtt részesült a bérmálás szentségében. Szarvas Péter atya elmondta, tavaly óta minden évben tartanak bérmálkozást, mégpedig a Szentháromság vasárnapját megelőző szombaton, délután öt órától. Ez 2017-ben június 10-ére esett.

Elmondta továbbá, hogy tavaly egyházközségi tagságot 287 esetben fizettek, 2016-ban pedig 290 család fizetett: ‒ Ha utánaszámolunk egy kicsit, és átlagosan 3-4 fős családokról van szó, akkor kiderül, hogy már 2000 alul van a szenttamási hívők száma. Nagyon sokan elmentek külföldre, főleg a fiatalok, a jövő generációja. Ezért esett vissza az esküvők és a keresztelések száma is. Számolgatom továbbá, hogy amennyiben továbbra is ilyen mértékben fogyunk, vajon kik lesznek azok, akik (majd) megkeresik a nyugdíjat a nemsokára nyugdíjba vonuló polgároknak – osztotta meg gondolatait Szarvas Péter atya.

Elmondta még, hogy 2017-ben az önkormányzat 1,25 millió dinárral támogatta a templomtorony egy részének festését, továbbá a templom körüli szigetelés után annak újrafestését: ‒ Ebből a pénzből restaurálva lett még a templom előtt lévő kereszt és a Szűzanya-szobor. A templom körüli kerítés betonkoszorúját Futó József nyugalmazott szobafestő díjtalanul elvégezte, csak a festéket kellett megvásárolni. Ugyancsak fontos kiemelni, hogy a templom belső díszítéséhez az idei három nagy karácsonyi fenyőt ingyen kaptuk, és igencsak meglepődtünk, mert már advent első vasárnapja előtti pénteken megérkeztek. A többi fenyőt a fenyőárustól vettük. Ami a templomon való belső munkálatokat illeti, azokkal várni kell, ugyanis eléggé bonyolult, hosszadalmas és költséges lenne a néhány évvel ezelőtt beázott és megsérült falak, a vakolat, továbbá a templom közepén lévő mennyezetkép és a kórus feletti festmények rendbetétele – magyarázta az atya.

Végül a szenttamási plébános külön köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon, akár anyagilag, akár kétkezi munkával támogatta az egyházközséget a tavalyi évben.

 

P. L.