Hírek

Szenttamas.rs

 

Fogadták az elsőéveseket a Magyar Tanszéken

Az újvidéki Magyar Tanszék tantestülete október 1-jén ünnepélyes keretek között fogadta az elsőéveseket a szemináriumi könyvtárban. A 11 hallgatót először a tanszék új vezetője, dr. Toldi Éva köszöntötte, aki gratulált a fiataloknak a döntéshez, hogy a Magyar Tanszéket választották. Elmondta, hogy a tanszék legfontosabb feladatának az elkövetkező időszakban az egyénre szabott, individuális oktatási formákban rejlő lehetőségek kiaknázását tartja, azt, hogy az egyetemisták már első évtől kezdve intenzíven foglalkozzanak választott a szakterületükkel. Hangsúlyozta, a fő cél oktatási színvonal növelése: ‒ Új programokat indítunk, amelyek részben fakultatív programok lesznek. A hallgatók a négyéves képzés után filológusok, az ötéves képzést követően pedig tanárok lesznek. Végzett hallgatóink ezen kívül lehetnek még újságírók, lektorok, irodalmi szerkesztők, könyvtárosok, művelődésszervezők. Úgy gondoljuk, még több gyakorlati képzést kell nyújtani, mert ez az egyik legfontosabb dolog. Arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy a tanszékről kikerülve a hallgatók alkalmasak legyenek munkavégzésre, és hogy jó munkerővé váljanak. Az új tevékenységi formák közé tartozik egy médiaműhely beindítása is, a hallgatókat pedig sokféle módon fogjuk ösztönözni a kreatív munkára. A hallgatókat és a programokat szeretnénk kivinni a középiskolákba is, és ott is megmutatni, hogy milyen oktatás folyik a Magyar Tanszéken – fejtette ki Toldi Éva.

A hallgatókat köszöntötte dr. Andrić Edit egyetemi rendes tanár, tanszékvezető-helyettes is. Az elsőévesek koordinátora, dr. Utasi Csilla a gyakorlati tudnivalókkal ismertette meg a hallgatókat: ‒ A koordinátori munka a középiskolák osztályfőnökeihez hasonló, a hallgatóknak a tanulással és az ehhez kapcsolódó egyéb kérdéseivel foglalkozik. Ez különösen fontos az elsősöknek, hiszen sokuk most szokja meg a nagyvárost, és most szoknak hozzá az egyetemi tanulási formához, az előadások hosszúságához. Külön segítséget jelent a Magyar Nemzeti Tanács mentorrendszere, ahol a felsőbb éves hallgatók, mentorok segítik az új hallgatók beilleszkedését. Az idei évtől a kar is kijelöl ilyen mentorokat, tehát közös a cél – mondta Utasi Csilla.

A fogadás folytatásában a szemináriumi könyvtár dolgozói bemutatták a könyvtárat, és rövid ismertetőt tartottak a könyvek kölcsönzéséről. Ezt követően a tanszék harmadikos és negyedikes hallgatói először egy rövid, vetítéssel egybekötött előadáson bemutatták az elsőéveseknek az egyetem honlapját és a vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat, ugyanakkor igyekeztek megválaszolni a rengeteg kérdést is. Fekecs Emese, a tanszék negyedéves hallgatója : ‒ Az informatikai részt illetően elmagyaráztuk, hogyan kell használni az egyetem honlapját, és hol olvashatnak a vizsgákról. Ezt követően a hallgatóknak bemutattuk a tantermeket, az olvasótermet, elmagyaráztuk, hogyan kell könyvtári, illetve étkezdei kártyát készíttetni, hol lehet fénymásoltatni a szükséges anyagokat, körbejártuk az egyetemi várost, megnéztük az étkezdét is – mondta az MNT demonstrátora.

Az egyetemi városban tett látogatást követően a hallgatókat is megkérdeztük a célokról, tervekről, vágyakról.

A péterrévei Albert Éva elmondta, nagyon szereti az anyanyelvét, ezért iratkozott a tanszékre: ‒ Könyvírói ambicióim vannak, és a jövőben azzal szeretnék foglalkozni.

Móricz Virág Kinga ugyancsak szereti a magyar nyelvet, ezen belül pedig nyelvtannal foglalkozik: ‒ Mindig is szerelmese voltam a nyelvtannak, de az irodalmat is nagyon szeretem. Emellett a a város is nagyon tetszik, különösen az Európa Kollégium, ami kimondottan nekünk, egyetemistáknak épült. Úgy éreztem, hogy élni kell az adott lehetőségekkel – mondta a Bácskolssuthfalváról érkezett diák.

A péterrévei Pap Rebeka viszont nagyon szeret olvasni, ezért választotta a Magyar Tanszéket: ‒ Nagyon szeretem a nyelveket, fordítói, szakfordítói jövőt képzeltem magamnak, pontosabban egy idegen és a magyar nyelv kapcsolata foglalkoztat. 

P. L.