Főszerkesztő rovata

Szenttamás.rs

 

Hetedik születésnapját ünnepeli honlapunk, a szenttamas.rs hírportál

 

Hetedik születésnapját ünnepeli ma a szenttamas.rs hírportál. Először 2012. december 24-én jelentkeztünk olvasóinknak az előző napok eseményeivel, történéseivel, karácsonyi és újévi jókívánsággal. Az első naptól kezdve az volt a célunk, hogy szenttamási és a szenttamásiakat is érintő, érdeklő eseményekről tájékoztassuk olvasóinkat pontosan, időben és tárgyilagosan az újságírói etika előírásai szerint. Ezt a célt mindeddig betartottuk és be is fogjuk tartani a jövőben is. Űrt akartunk betölteni, ami akkor már huzamosabb ideje érezhető volt, hiszen nem létezett magyar nyelvű tájékoztatás a községünkben, és most sincs, rajtunk kívül nem is nagyon törekedtek az illetékesek, hiszen pénz nélkül, csak szeretetből és tenni akarásból, rengeteg ráfordított idővel ezt nem könnyű csinálni, főleg magas szinten és folyamatosan. A híreket, nyilatkozatokat legtöbbször kell fordítani, mert az nem magyarul hangzik el, és ezzel még fordítói feladatokat is ellátunk, fordítók is vagyunk, és sokat tanultunk ebben a szakmában is. Mi ezt a célt próbáltuk megvalósítani, és most ‒ ha visszatekintünk az elmúlt időre ‒ megállapíthatom, hogy sikerült is.

Statisztikai adatokat idézek, hiszen az évfordulókon ezt szinte kötelező megtenni, és van is mivel dicsekednünk, hiszen a megjelent tartalmak száma már magában is óriási (hírek, riportok, interjúk, kommentárok, könyvismertetők stb. rengeteg képanyaggal). A www.szenttamas.rs címen közel 5.500 címszó alatt található anyag több tízezer képpel. Beszámoltunk a községben történtekről, foglalkoztunk az itt előforduló problémákkal, bemutattuk közösségünk mindennapjait, ünnepeit, sikereit, eseményeit, olvasói írásokat is közöltünk, megemlékeztünk jeles embereiről, többször szólítottunk meg embereket a környezetünkből, más közösségek tagjaival is közöltünk riportokat, hogy az ő életükbe is belelássunk. Több mint két évvel ezelőtt csatlakozott a csapatunkhoz Berta Irma, egy horvátországi születésű, Szerbiából kivándorolt, Németországban élő tanár, aki blogot vezet (http://berta-irma.com), a Család Kör hetilap rovatvezetője, és hírportálunkon is gyermekneveléssel, helyes életmóddal, oktatással kapcsolatos írásokat közöl. Írásai által belelátunk egy Vajdaságból elszármazott házaspár és család mindennapjaiba. Bejegyzéseinek kialakult az olvasói tábora, rendszeres olvasói ki is próbálják receptjeit. Értékesek olvasmánynaplói is, mert ezekben sokszor olyan könyvekről számol be, amelyeket még nem fordítottak le magyar nyelvre.

Honlapunk kialakítását egy évvel az indulást megelőzően elkezdtük. Sokat kísérleteztünk. Sokoldalúak vagyunk, mert ezt megköveteli tőlünk a kitűzött cél. A honlap látogatottsága az elejében szerény volt, majd lassan megismertek bennünket az emberek, megbíztak bennünk, és az idei évben jelentősen megnövekedett az olvasók száma. Ez abból is adódik, hogy szorosan együttműködünk Zsúnyi Tibor atyával, így segítve őt is abban, hogy az egyház körüli történések, események, felhívások mindenkihez eljussanak, hiszen a mai világban ez természetes. Gondolatait is megosztja az atya a portálunkon.

Ezeknek az adatoknak a birtokában azt tudjuk megállapítani, arra következtethetünk, hogy értékelik munkánkat, és igénylik beszámolóinkat. A mai napig közel 255.000 látogató kattintott rá a honlapunkra, ebből csaknem 70 000 az utóbbi egy év alatt, olvasottságunk 25%-kal nőtt. Olvasóink táborának mintegy 20%-a külföldről, a nagyvilágból olvas bennünket, ami arról tanúskodik, hogy érdeklik őket az itthoni események, hiszen anyanyelven csak mi tudósítunk róluk. Szívesen közölnénk az ő írásaikat is hogy mi is megismerjük hétköznapjaikat, ottani világukat, tapasztalataikat, esetleg jókívánságaikat az itthon maradottakhoz. Nagyon hasznos lenne, ha régi iskolai csoportképeket közölnénk, így is kapcsolatot teremtve a régi osztálytársakkal, hogy megszervezzék az osztálytalálkozókat. A verbászi nemzettársaink mindennapjait is igyekezünk bemutatni, hiszen róluk nem igen lehet hallani. Aki olvassa ezeket a híreket, folyamatosan tájékozódhat róluk, így ezek eljutnak szélesebb olvasótáborhoz is.

Sokkal több látogatónk olvassa a híreinket a közösségi oldalon keresztül, mert hírportálunkat a Facebookon is követhetik az olvasók. Itt heti szinten több mint 10 000 látogatónk is van, de előfordult, hogy napi szinten 12 000-en olvasták a cikkeinket.

Büszkék vagyunk arra, hogy ezt felismerték, de felfigyeltek ránk a Magyar Nemzeti Tanácsban, a Tartományi Kulturális, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, a Bethlen Gábor Alapban, a vajdasági magyar írott és elektronikus médiumokban, a Vajdasági Magyar Újságírók Szövetségében, sőt cikkeket vesznek át tőlünk községünk és más községek médiumai, közöttük külföldi sajtóorgánumok is.

Sok értékes ember, közösségünk megbecsült tagja hagyott itt bennünket az elmúlt egy évben is, mi róluk is megemlékeztünk.

Hogy a külföldre távozottak is érezzék, gondolunk rájuk, tavalyi elindítottuk a Menni vagy maradni? című interjúsorozatunkat. Bár csak 12 részesre terveztük, folytatnánk tovább, és várjuk az újabb interjúalanyok jelentkezését, akik hajlandóak elmondani tapasztalataikat, véleményüket. Kíváncsiak vagyunk azokra is, akik itthon maradtak, hiszen ők vállalták az itthon maradás nehézségeit. Az idei évben a Tartományi Kulturális, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság támogatásával interjúsorozatot indítottunk Beleszülettem a kisebbségi sorsba címen, amelyben igyekeztünk bemutatni hogyan élnek nemzettársaink Szlovéniában.

Igyekeztünk az olvasói igényeket és a fejlődést is követni, viszont a fejlesztés már több anyagi eszközt és munkát igényel, s egyre nehezebb anyagi forrást biztosítani, de remélem, ezt sikerül az elkövetkező időszakban. Nyitottak vagyunk a fiatalok iránt, csak keressenek meg bennünket, akár munkát is tudunk biztosítani, hiszen ezt a munkát lehet csinálni mellékkereseti lehetőségként is.

Büszkék vagyunk arra, hogy hírportálunkon egy embernek állandó munkát biztosítottunk, szerény megélhetést már hat éve folyamatosan. A munka mellett lehet tanulni is. Ezt bizonyítja, hogy újságírónk időközben beírta az Újvidéki Bölcsésztudományi Karon a magyar nyelv és irodalom szakot, és már a negyedik évet is befejezte. Vannak követői is, ezért érdemes ezen is elgondolkozni, változik a világ, nem árt a szakosítás, a továbbképzés, többet lát, hall az ember, többen megismerik, értékesseb lesz. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékkel is jó az együttműködésünk, eseményeikről rendszeresen tudósítunk.

Illene bemutatni a csapatot is, amely mindezt megvalósítja:

Paraczky László újságíró, a hírportál egyetlen fizetett munkatársa, aki minden eseményen jelen van, így a leírtak első kézből valók és pontosak.

Dr. Horváth Futó Hargita, lektor, aki önzetlenül segít és felügyel, hogy a leírtak a magyar nyelv nyelvhelyességi és helyesírási szabályainak megfelelően kerüljenek az olvasó elé.

Németh Dezső, hírportálunk fő- és felelős szerkesztője, az anyagi és műszaki hátteret biztosítja, napról napra frissíti az oldalt, fordít, beszámolókat ír, pályázatokat ír. A www.gionnandoremlekhaz.org honlapnak is a szerkesztője, működtetője.

A helyi honlapokkal, a www.srbobran.rs, www.srbobran.net, valamint a http://srbobrandanas.rs hírportállal szoros együttműködést valósítunk meg, segítjük egymást, de együttműködünk a Magyar Szóval, a Pannon RTV-vel, az Újvidéki RTV-vel.

Nagyon sok minden van, amit még el lehetne érni, de ahhoz emberek és idő is kell, meg sokkal több munka és nagyobb anyagi támogatás. Mi nyitottak vagyunk az együttműködésre, fejlődésre.

Hálásak vagyunk támogatóinknak, hogy felismerték értékünket, támogatnak bennünket, és remélem, újakra is számíthatunk. Most, karácsony előestéjén szeretnék megköszönni minden támogatást, munkatársaimnak az önzetlen segítséget, családjaink önzetlen megértését, hogy ilyen sok időn át mellőznek bennünket.

Kedves olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket, egészséget, nagyon boldog és sikeres új esztendőt kívánok.

 

Németh Dezső