Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

SZEPTEMBER 8.

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY) - KISASSZONY NAPJA

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium (részlet)

 

Kisasszony, olykor Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számontartott ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.

A Teleki-kódex Anna-legendája elmondja, hogy Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosojtója és asszonya és tengörnek csillaga.

A Délvidék Csíksomlyójaként emlegetett Doroszló a Kisboldogasszony-napi nagybúcsúra készül. Évről évre több zarándokot várnak a szervezők. Sokan félig vagy egészen gyalog teszik meg az utat a Szentkútig, ahol némelyek virrasztva, imádkozással töltik az ünnep előtti éjszakát.

A szentkúti búcsú keretében tartják a Bácskai Hordozható Máriák Találkozóját

.