Hírek

Szenttamas.rs

 

Huszonhárom napirendi pont a kkt ülésen

Sorrendben 25. ülésért tartotta szerdán a szenttamási Községi Képviselő-testület. A 23 napirendi pont közül a legnagyobb vitát a 2018. évi községi költségvetés második módosítása váltotta ki, mindennek ellenére az ülés nem egészen két órát tartott, a javaslatok többségét ugyanis a képviselők vita nélkül elfogadták.

Az ülés az előző ülésről készült jegyzőkönyv elfogadásával kezdődött, ezt követően pedig a képviselők megszavazták a szenttamási agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika végrehajtásának támogatására készült 2018. évi programot. Napirenden volt még az önkormányzat helyi fenntartható fejlesztési stratégiájának végrehajtására irányuló támogatási és projekttel kapcsolatos intézkedések a 2018 és 2020 közötti időszakra, elfogadásra került a kis- és középvállalkozások és vállalkozók számára előkészített ágazati stratégiai program, a 2018. évi községi költségvetés második módosítása, továbbá a 2018. évi költségvetésről szóló első féléves jelentés.

A képviselő-testület zöld fényt adott a község polgárai életkörülményeinek javítására irányuló 2018. évi program, ezen belül pedig az infrastrukturális létesítmények és egyéb létesítmények építésére vonatkozó program módosítására, megszavazásra kerültek a képviselő-testület által kinevezett tisztviselők, képviselő-testületi tagok, a községi tanács tagjainak, valamint munkacsoportok tagjainak fizetésére és egyéb díjazására vonatkozó határozatok. Döntés született a Nádalja 2 kataszteri egységhez tartozó tagosítási indítványról, továbbá az erre vonatkozó, valamint a végrehajtást végző bizottság díjazásáról szóló szabályzatról. Ehhez kapcsolódóan meghozták a tagosítást végző bizottságról szóló döntést is.

Az ülés folytatásában a képviselő-testület döntött a roma oktatás kritériumainak, módjának és a támogatását szolgáló intézkedések végrehajtásának jelentőségét meghatározó rendeletek módosításairól.

Elfogadásra került az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 2017/2018. évre vonatkozó munkajelentése, az intézmény 2018/2019. évi munkaterve, valamint határozat született az intézmény programjának egyéb módosításairól és kiegészítéseiről. Utóbbi elsősorban az óvodai csoportok kisebb, illetve nagyobb létszámának meghatározására vonatkozott, és szintén elfogadták.

A KKT ülés folytatásában kinevezték a községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi tanács elnökét és tagjait, valamint a Szenttamási Sport és Rekreációs Központ, a Dr. Đorđe Bastić Egészségház, a Vuk Karadžić Általános Iskola és a nádaljai Žarko Zrenjanin Uča Általános Iskola igazgatóbizottságának tagjait.

Az ülés végén a képviselői kérdések is elhangzottak. 

P. L. (Fotó: szenttamas.rs, archívum)