Helytörténet

Szenttamás.rs

 

Krisztus-katonák

A szenttamási Krisztus-katonák egyedülálló húsvéti szokás Bácskában. Krisztus-katonáknak nevezik Szenttamáson azokat az ifjakat, akik nagypénteken és nagyszombaton a szentsírt őrzik a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalásáról elnevezett templomban. Öltözetük fekete öltönyből, fehér ingből, fekete bőrcsizmából és fekete subasapkából áll. Subájukat virág díszíti. Oldalukon díszkard lóg. Nagypénteken és nagyszombaton egész nap őrzik a szentsírt, kettesével váltják egymást. A feltámadási körmenetre teljes létszámban kivonulnak. A húsvétvasárnapi nagymisén az oltár körül állnak. A feltámadási szertartásig csak virágzölddel díszítik sapkájukat, feltámadásra viszont rózsaszínű virágot (újabban fehér jácintot) tűznek melléje. Egyes években gyertyavivő lányok kísérték őket, akik az egykori kenetvivő asszonyokra emlékeztettek. Létszámuk változó, de rendszerint tizenketten vannak. A szokást Gion Nándor, szenttamási író is megörökítette a Történetek a régi forgópisztolyról című novellaciklus ötödik történetében, a Krisztus Katonájában:

,,Az én uram nem volt valami különlegesen szép ember – vallotta be őszintén özvegy Nagy Istvánné –, elég alacsony volt, és már legénykorában is kicsit hajlott háttal járt, de amikor húsvétkor beöltözött Krisztus Katonájának, akárki megnézhette. Olyankor kihúzta magát, a fekete, csúcsos asztrakán sapkában magasnak látszott, a zsinóros mente feszült rajta, a csizmáján nem volt egy porszem sem, és a kard úgy állt a kezében, mintha belenőtt volna. Legénykorában, amíg meg nem nősült, minden húsvétkor Krisztus Katonája volt. Szerettem nézni, amikor nagyszombaton kivont karddal lépegetett a körmenet élén. Minden körmenetet végignéztem, igazán szép volt, a falu minden katolikusa ott szorongott a templom előtt vagy a templom udvarában. A Szakács Gyuri is minden nagyszombaton eljárt a templom elé, bár ő nem szerette a körmenetet, és Krisztus Katonáit bohócoknak nevezte. És mindig bosszantotta az uramat. A körmenet lassan haladt előre, legalább ezer ember énekelte, hogy:

Feltámadt Krisztus e napon.

Alleluja!

Hála légyen az Istennek."

Horváth Futó Hargita

Krisztus katonák 2016. húsvét képek

Krisztus katonák 2016. húsvét képek

Krisztus katonák 2016. húsvét képek

Krisztus katonák 2016. húsvét képek

Krisztus katonák 2016. húsvét képek

Fénykép: Forgács Szabolcs

(A fényképek a 2016. március 26-i feltámadási szentmisén készültek.)

Krisztus katonák a harmincas években

Krisztus katonák a harmincas évekből

 

Krisztus katonák a hetvenes években

Fent balról: Kraszulyák István, Bergel István, Juhász Ferenc, Mártics János, Dosztán István, Brasnyó István Alsó sor balról: Móricz Károly, Tóth Sándor, Bergel Sándor, Bergel Károly, Szögi László, Szokola Károly

Irodalom:

Egyedülálló szokás Bácskában. Hitélet, 1973. április, 30. p.

Gion Nándor: Történetek a régi forgópisztolyról. V. történet: Krisztus Katonája. Magyar Szó, 1975. február 16. 12. p.