Hírek

Szenttamas.rs

 

Százezer dinár a mesterséges megtermékenyítésre

Milica Zarić, Szenttamás polgármester-helyettese bejelentette, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) és az önkormányzat az Együtt a közösségért program keretében újabb jelentős projektumot támogat, ez pedig a mesterséges megtermékenyítés költségeinek a résztámogatása.

− A közös projektum bátorítást jelent a mesterséges megtermékenyítés folyamatában részt vevő családoknak, és ezzel üzenjük, hogy nem hagyjuk őket magukra. Az önkormányzat és a NIS vállalat egyik prioritása a család és a gyermekvállalás támogatása. Függetlenül attól, hogy állami és tartományi szinten új intézkedéseket vezettek be a születések számának ösztönzése érdekében, az önkormányzat figyelemmel kíséri és anyagilag is hozzájárul a gyermekvállalási és népesedési politika növelését célzó programhoz – fogalmazott a polgármester-helyettes.

Egyúttal felszólította a gyermeket vállaló és a mesterséges megtermékenyítési folyamatba bekapcsolódó szülőket, hogy tájékozódjanak a feltételekről és igényeljék az önkormányzat által biztosított egyszeri támogatást.

A pályázat alapján a mesterséges megtermékenyítés költségeinek összege a községi költségvetés eszközeiből való résztámogatás céljára a 2023-as évben összesen 1.500.000 dinárt tesz ki. A megítélt anyagi támogatás összege páronként legfeljebb 100.000 dinár lehet.

A pályázaton azok a párok vehetnek részt, akik eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

1. a nő a kérelem benyújtásakor nem töltötte be 45. életévét;

2. a pár a Szerb Köztársaság állampolgára;

3. a pár állandó lakóhelуe a kérelem benyújtását megelőző legalább egyéves időszakban Szenttamás Község területén van;

4. eleget tesznek az Egészségügyi Minisztérium mesterséges megtermékenyítést és népszaporulatot segítő köztársasági szakbizottság által előírt egészségügyi követelményeknek.

A felhívás teljes szövege itt elérhető és letölthető

 

 

Szöveg: Paraczky László

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs