Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2022. szeptember 12. − 18.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2022.9.12.
Szűz Mária szent Neve

7.00

† Gluvákov szül. Ragács Mariska

Kedd
2022.9.13.
Aranyszájú Szent János püspök

7.00

Beteg gyógyulásáért

18.00

Keresztúti ájtatosság a kálvárián

Szerda
2022.9.14.
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
TEMPLOMUNK BÚCSÚJA

10.00

Népért

17.00

† Bacsa Péter és neje Gizella, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

Csütörtök
2022.9.15.
Fájdalmas Szűzanya

7.00

A Szűzanya tiszteletére

Péntek
2022.9.16.
Szent Kornél és Ciprián

7.00

Jézus Szentséges Szíve tiszteletére

Szombat
2022.9.17.
Bellarmin Szent Róbert püspök

16.00

Nászmise:
Bálint Dániel
és
Kraszulyák Orsolya

VASÁRNAP
2022.9.18.
ÉVKÖZI XXIV. VASÁRNAP

7.30

Egy szándékra

18.00

A népért

 

1. Az eddigiektől eltérően, nem a búcsú napján, hanem előző nap, azaz kedden este 6 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a kálvárián.

2. Szerdán Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe, templomunk búcsúja. A szentmisén Ft. Juhász György főesperes mond szentbeszédet.

3. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet! Bálint Dániel, nagykátai lakos, László és Torba Ilona fia feleségül veszi Kraszulyák Orsolyát, Károly és Kókai Anasztázia leányát. Aki közöttük házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék. Esküvőjük szeptember 17-én, délután 4 órakor lesz templomunkban.

4. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint akik a héten házassági évfordulót jubilálnak!

5. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;

 

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső