Hírek

Szenttamas.rs

 

Radivoj Paroški polgármester újévi interjúja

A 2018-as év vége előtt a polgármester évértékelő interjút adott a szenttamási médiumoknak. A folytatásban a beszélgetés magyar nyelvű fordítását olvashatják.

‒ Az év vége mindig jó alkalom arra, hogy összefoglaljuk az év közben történteket. Miről marad emlékezetes a 2018-as év?

‒ Polgármesterként felelősséget érzek a 2018-as évi költségvetés és annak realizálása iránt. Sikeres évet zártunk, sok fontos dolgot megvalósítottunk, ugyanakkor szerintem egyes projektumok esetében többet is tehettünk volna. A körülmények azonban gyakran közbeszólnak, ezekre nem tudunk hatni. Volt, amikor a bürokrácia csigatempója, a projektek lassú megvalósítása vagy éppen az érdekelt vállakozók kifogása gátolt meg bennünket pl. abban, hogy Beglukon befejezzük a piactér kiépítését, a nádaljai Helyi Közösség épületét vagy a trafó kiépítését a szenttamási és a turiai határban. Az egészben az a jó, hogy ezek a projektumok nem lesznek félretéve, csak meghosszabbítva, ami miatt még több munka vár ránk, még több energiát kell befektetnünk a realizálásukba. Ettől függetlenül sok, előrehaladást biztosító infrastrukturális projektumot sikerült megvalósítanunk. Itt mindenekelőtt ki kell emelni a Szegedi út felújítását, amely 53 millió dinárba került, továbbá a Turia és a Szolidáris utcákban lévő utak felújítását, a Beljanska Bara-i védett övezetben lévő Egészségösvény rendbetételét, a szenttamási vízvezeték-hálózaton történt felújításokat, ami egyébként 42 millió dinárba került, a nádaljai vízelosztó állomás felújítását, ami 31 millió dinárjába került a községnek, de ide tartozik még a Szent Száva utcában a fák kiszedése és az új facsemeték ültetése is. Befejeződött a Zsebszínházban a tűzvédelmi rendszer kieépítése, amely a törvényes előírásokat szem előtt tartva a tervezettnél 10 millió dinárral olcsóbb lett. Nagyon sokat dolgoztunk a Városi Sportcsarnok rendbetételén, ahol jelenleg a tekepálya felújítása a vége felé közeledik. Az ilyen nagy és kisebb beruházásokkal gazdagabb tartalmakat, ugyanakkor minőségesebb életet biztosítunk a község polgárai számára.

‒ Milyen költségvetést készített a község a 2019-es évre, és mit várhatnak a polgárok az ebben előirányzott tervektől és projektumoktól?

‒ A 2019. évi költségvetésbe beleépítettük a köztársasági és tartományi szervekkel való megbeszélteket. Amennyiben nem történik rendkívüli változás, Szenttamás az előttünk álló évben hatalmas építkezőhely lesz. Itt elsősorban arra célzok, hogy a tartományi kormány támogatásával a Tartományi Nagyberuházási Alapon keresztül mintegy 330 millió dinárt biztosítottunk a szennyvíztisztító kiépítésére. Fontos kiemelni, hogy nem kölcsönről van szó, ugyanis a projektumot a tartományi költségvetésből pénzeljük. A tervek szerint a befektetés két év alatt készül el, és lehetőséget nyújt a szennyvízelvezető hálózat szélesítésére. Biztos vagyok benne, hogy ez és a többi tervezett beruházás jelentősen javítani fogja az itt élő polgárok életfeltételeit. Előttünk áll a begluki piac kiépítése, de a központi piacot is szeretnénk teljes egészében átépíteni és felújítani. Utóbbihoz a tervek szerint mintegy 80 millió dinárra lesz szükség. A Tartományi Nagyberuházási Alappal megbeszéléseket folytattunk az egykori Szövetkezeti Otthon és a Kultúrotthon felújításával kapcsolatban, már biztosítottuk az eszközöket a Szabadság tér és az itteni központi park felújítására, tervben van a turiai vízgyár kiépítése, a szenttamási és nádaljai vízvezetékhálózat egy részének felújítása, továbbá Nádalján a Helyi Közösség új épületének a befejezése. Ide tartozik még, hogy a NIS-szel megállapodtunk abban, hogy 13 millió dinárral támogatja azoknak az utcáknak a felújítását és aszfaltozását, amelyeket a vállalat tehergépjárművei is használnak. A nádaljai Helyi Közösség kiépítése mellett a határ egy részének árammal való ellátása két olyan nagyberuházásnak számít, amit 2018-ban nem sikerült megvalósítani. Mindent összegezve tehát Szenttamás az előttünk álló időszakban egy hatalmas építkezőhellyé válik.

‒ Mindenki az új beruházásokról, új befektetőkről, új munkahelyek nyitásáról beszél. Mi a valódi helyzet Szenttamáson, van-e érdeklődő az ipari övezetben felkínált telkek iránt?

‒ Megkaptuk a szerb kormány jóváhagyását, miszerint két beruházó, egy gépipari és egy textilipari vállakozás megkaphatja az ipari övezetben a telkeket saját gyáraik kiépítésére. A befektetők nyilatkozata szerint 40‒150 dolgozót alkalmaznak az első öt évben. 40 év után tehát ők lesznek az elsők, akik a szenttamási ipari övezetbe érkeznek.

‒ Milyen támogatásra számíthat a község részéről az egészségügy, a kultúra, a sport és egyéb területek?

‒ Ami a költségvetésből való beruházásokat illeti, előfordul, hogy egyes esetekről a nyilvánosság nem eléggé tájékozódik, közben pedig évről évre több tíz milliót ruházunk be bizonyos dolgokba. Ezek azok a területek, ahol folyamatosan befektetünk, a cél pedig az itt élő polgárok életkörülményeinek a gyorsabb és hatékonyabb javítása, hiszen olyan intézkedésekről van szó, amelyeket követően azonnal vannak látható eredmények, azaz nem hosszútávú projektumokról beszélünk, amelyek realizálására várni kell. Továbbra is lesz tehát ingyenes városi és városközi autóbusz, ösztöndíj az egyetemistáknak, igyenes vagy támogatt uzsonna, továbbra is ingyenes nyaralással jutalmazzuk a legjobb diákokat és egyes csoportokat a sutomorei községi nyaralóban, továbbra is üzemel a Népkonyha, valamint támogatjuk a gazdaságot és a mezőgazdaságot. 2019-ben komoly összeggel támogatjuk a kultúrát, a szociális védelmet, a sportot, az egyházakat, az egészégházat, a tájékoztatást és a turizmust. A közelmúltban nem volt rá példa, de most úgy döntöttünk, hogy 42 millióval támogatjuk a kultúrát, 40 milliót különítünk el a sportra és 62 milliót a szociális védelemre. A költségvetésből a mezőgazdaság támogatására 83 millió dinárt láttunk elő, az egészségház 26 milliót kap. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy Szenttamáson a település nagyságához viszonyítva a primáris egészségvédelem sokkal magasabb szinten van, mint ahogyan azt az idevágó szabályzat előírja, ami ugyancsak azt hivatott bizonyítani, hogy készen állunk polgáraink számára biztosítani a mind szélesebb körű egészségügyi szolgáltatásokat. Komoly eszközök állnak tehát rendelkezésünkre, ezeket reálisan kell elosztani. Szeretnék kitérni egy jelenségre, amely most aktuális, és jellemző a községre. A sportról van szó. Néhány sportszakember ugyanis nagy tervekkel indul, és nem veszi figyelembe az önkormányzat méretét, gazdaság erejét és a versenyeken való részvétel anyagi hátterét. Magasabb rangfokozatba viszik a csapatot, de mivel nem tudják biztosítani az ottani versenyzéshez szükséges eszközöket, azzal jönnek, hogy amennyiben a polgármester nem biztosít pénzt a további versenyzéshez, átadják neki a klub kulcsait. Ez mindenekelőtt felelőtlen hozzáállás, másodsorban pedig nem érdekel. Mi biztosítunk eszközöket ahhoz, hogy a mi gyerekeinkkel, vagyis a szenttamási gyerekekkel foglalkozzanak, biztosítjuk a jó feltételeket, a klub vezetőségének viszont a munka velejárójának számít a további védnökök biztosítása. Ha erre valaki nincs felkészülve, az ne foglalkozzon lehetetlen dolgokkal. Muszáj professzionális és felelős hozzáállásnak létezni, hiszen ezt fiatal sportolóink, szüleik és az adófizetők is megkövetelik.

‒ Mekkora támogatást kapnak a helyi projektumok a köztársasági és tartományi szervektől, és ezen a téren beszélhetünk-e előrehaladásról?

‒ Semmilyen kétség sem fér ahhoz, hogy a tartományi kormány és az ottani titkárságok jelentősen támogattak bennünket. Követtük az általuk megjelent pályázatokat, és több tíz projektumunk támogatásra talált. Azonban a Tartományi Nagyberuházási Alappal való együttműködésből valami hiányzott. Nem kaptunk elég támogatást, és ezeken a viszonyokon a jövőben javítani kell. Nagyon örülök, hogy ők ezt most próbálják a szennyvíztisztító pénzelésével behozni, de elvárom, hogy a Szövetkezeti Otthon felújítása esetében is kétoldalú legyen az együttműködési szándék. Bármennyire is gazdag település a miénk, a fontosabb projektumok esetében szeretnénk elnyerni a hatalmi szervek támogatását, a rendelkezésünkre álló eszközöket viszont átirányítanánk más tervek realizálására, amivel sokkal többet tehetünk az itt élő polgárok életének javítása, előrehaladása érdekében.

‒ Kérjük, értékelje az önkormányzat elmúlt évi munkáját. Mi volt az, ami kiemelhető, és ön szerint mit lehetne még hatékonyabban csinálni?

‒ A községi közigazgatás, a községi tanács és a Helyi Gazdaságfejlesztési Iroda nagyon sokat tett annak érdekében, hogy minél több projektum elkészüljön 2019-re. Ehhez teljes támogatást adtak az itteni vállalatok, intézmények és a különböző szolgálatok. A kifogásokat, amelyek ezzel kapcsolatban néha előjönnek, megvitatjuk, amiről úgy gondoljuk, hogy segít az itteni élet fellendítésében, azt elfogadjuk, a rosszindulatú kritikákat pedig figyelmen kívül hagyjuk, azaz egyszerűen nem veszítjük az időt velük. A foglalkoztatási tilalom érvényben van, a foglalkoztatottak jelenlegi száma korlátozott, bizonyos pozíciókban nincs munkatársunk, és sajnos közel sem állunk ahhoz, hogy munkaerő-feleslegünk legyen. Szenttamás ebből a szempontból mindig racionális volt, azonban emiatt a probléma miatt többszörös kárunk származik. Jelenleg behatárolt, 160 személy dolgozik az önkormányzatnál, de továbbra is fennáll a munkaerő hiánya. Nagyon jó példa erre a Graditelj Közvállalat, amely a községben a legnehezebb helyzetben van, nagyon sok a munka, hatalmas a felelősség, munkaerőből hiány van, viszont a felsoroltak ellenére nagyon sokan bírálják. Pedig minden tőlük telhetőt megtesznek, a vállalatnak nincs adóssága, emiatt dicséretet érdemel. Ugyanakkor fontos kiemelni még az egészségház, a Kultúrotthon, a Szociális Központ, a Sport-, Rekreációs és Üdültetési Központ és a Vöröskereszt munkáját is. Szeretném, ha 2019-ben még jobban végeznék a rájuk bízott feladatokat.

‒ Újból komoly érdelődést tanúsítanak a már annyiszor emlegetett hotel iránt.

‒ Igen, az utóbbi hetekben intenzív érdeklődés nyilvánult meg a csatorna partján lévő szálloda iránt, és nagyon bízom benne, hogy a probléma hamarosan megoldódik. Az önkormányzatnak, akinek egyébként a tulajdonában van az épület, nincs pénze a felújításra, emiatt meghatározott feltételek mellett vevőt keresünk. Hogy a jövőben megmarad-e szállodának, vagy gyógyközpont, idősek otthona lesz, számunkra teljesen mindegy. Sokkal fontosabb, hogy megállítsuk a város központjához tartozó épület további romlását, fel kell újítani az épületet, üzembe helyezni, és helybelieket foglalkoztatni benne. Az első konkrét javaslatok előreláthatólag január végéig megérkeznek, a község a hotelt árverés útján árulja, tehát az veszi meg, aki a legtöbbet kínálja érte, és elfogadja a feltételeinket.

A polgármester jókívánságai az új évre:

Szenttamás, Turija és Nádalja minden lakosának jó egészséget kívánok az új 2019-es évben. Legyen mindenből annyi, amennyit szeretnének, és amennyi a boldog és kiegyensúlyozott élethez szükséges. Tegyünk közösen lépéseket a jó dolgok érdekében, igyekezzünk jobbak lenni és ügyesebbek a 2019-es esztendőben, hogy olyan eredményeket érjünk el, amikre büszkék leszünk.

 

szenttamas.rs