Hírek

Szenttamas.rs

 

Tudóstalálkozó 2015

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács idei konferenciájára, amelyet április 25-én tartottak a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon Szabadkán, több mint 70 előadást jelentettek be. A munka öt szekcióban folyt. A konferencián a vajdasági és külföldi előadók mellett részt vettek a  Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának képviselői is. A résztvevők a tanácskozás végén zárónyilatkozat formájában foglalták össze és értékelték a hazai magyar felsőoktatás és tudományosság jelenlegi helyzetét.

Zárónyilatkozat

  1. A Tudóstalálkozó 2015 c. konferenciára bejelentett több mint 70 előadás a vajdasági magyar tudományosság jelenlegi állapotának egyféle metszetét adja. Tükrözi a kutatási területeknek, a tudományos diszciplínáknak, a humán erőforrásnak, a junior és senior kutatók eloszlási erőviszonyainak, az intézményes háttérnek az arányait, hiányosságait és megoldatlanságait is.

  2. A Tudóstalálkozó 2015 fontosnak tartja egy átláthatóbb felsőoktatási-tudományos helyzetkép kialakítását Vajdaságban, ezért támogatja egy internetes adatbázis és portál létrehozását a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács honlapján (www.vmat.rs). Az anyag gyűjtése elkezdődött. Az MTA külső vajdasági köztesületi tagságának adatbázisa szolgál alapul. A személyes szakmai bibliográfiákhoz linkek csatolhatók (MTMT, tanszéki weblapok, KNR - Karton naučnih radnika, Linked, és/vagy Google Scholar.

  3. A vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében a dezorganizált civil szféra és a már meglévő, állami tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolására, valamint – ahol az lehetséges és indokolt - a civil szféra államivá fejlesztésére van szükség. A Tudóstalálkozó 2015 kezdeményezi a jobb szervezettségi szint, együttműködési stratégia és hatékonyabb kommunikáció kialakítását a VMAT segítségével.

  4. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja egy új felsőoktatásfejlesztési-kutatási stratégia mielőbbi kidolgozását, a regionális fejlesztési elképzelések, prioritások, forrásstruktúra meghatározását, a vajdasági magyar egyetemi káderállomány fejlesztési  és tudományos utánpótlási tervének meghatározását a VMAT koordinálásával, az MTA külső köztestületi tagságának bevonásával.

  5. A Tudóstalálkozó 2015 sürgeti és támogatja új, magyar tannyelvű, Szerbiában akkreditált alapszakok beindítását, a magyar tannyelvű mesterképzési paletta bővítését és doktori iskolák indítását, hiszen elsősorban a hazai egyetemi képzés biztosítja fiataljaink itthon-maradását.

  6. Külön feladat a szerb nyelv hatékonyabb elsajátításának biztosítása az iskolarendszerben.

  7. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja új felsőoktatási intézmények (Szabadkai Egyetem) és kutatóintézetek létrehozását. Követeli a vajdasági magyar tudományos-felsőoktatási szférának a tervezésben, kidolgozási folyamatban, döntéshozatalban való tényleges részvételét, ami eddig - megengedhetetlen módon - elmaradt. A fenti stratégia kidolgozását a Tudóstalálkozó 2015 résztvevői magukra vállalják, egyúttal kérik az illetékes politikai testületeket, hogy a Tudóstalálkozó 2015 szakmai kompetenciáit tudomásul véve tekintsék azt egyenrangú partnernek közös, jól felfogott jövőnk érdekében.

  8. A Tudóstalálkozó 2015 résztvevői a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság érdekképviseletét a Magyar Nemzeti Tanács bizottságaiban elégtelennek tekintik és haladéktalanul kezdeményezik ennek orvoslását. Állami felsőoktatási intézményeink vezetőinek (1. ÚE, MTTK - Szabadka, 2. ÚE, BTK, Magyar Tanszék – Újvidék, 3. BE, Filológiai Kar, Magyar Tanszék – Belgrád, 4. Műszaki Szakfőiskola, Szabadka, 5. ÚE, Művészeti Akadémia, színitagozat, Újvidék), valamint civil tudományos és felsőoktatási szevezeteinknek a legitim képviselete megkerülhetetlen a további tevékenység során, hogy valós képet kapjunk értékeinkről, lehetőségeinkról, jövőnkről. A Magyar Nemzeti Tanács testületeiben a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság mielőbb meg kell, hogy kapja méltó helyét.

Tudóstalálkozó 2015

Szabadka, 2015. 04. 25.

Tudóstalálkozó 2015. április 25.