Gion Nándor Emlékház

Szenttamas.rs

Jó volt magyarnak lenni a Délvidéken

 

A magyarországi székhelyű Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége, amelynek Magyarországon és a Kárpát-medencében működő egyesületek, társaságok, körök, emléktársaság, társulat a tagjai 2014. július 10-e és 13-a között a XXIII. vándorgyűlését Óbecsén, Nagybecskereken és Szenttamáson tartotta. A vándor mottóját Fehér Ferenc Vajdasági kesergő 1949-ben című munkájának Megbújt jó erőnkkel sora adta. Molnár Péterné a szervezet ügyvezető elnöke hírportálunknak elmondta, a szövetség minden évben szervez vándorgyűlést, az egyik évben Magyarországon, a másik évben a Kárpát-medence valamely településén, ahol megismerkednek a résztvevők a hely történetével, irodalmi hagyományaival, látnivalóival.

- Az idén az Óbecsén működő Historiae Hagyományőrző és Történelmi Társulat elnöke Tari István költő, grafikus vállalta a vándorgyűlés megszervezését és Horvát Nándor egyesületi titkár segítette a munkáját. A program összeállítója, és az előadók felkérője Tari István volt. A program 10-én az egyesület székházában kezdődött a vendégfogadással. Másnap a megnyitót követően a résztvevők megismerték a Délvidék rövid történetét, amelyet Délvidéki S. Attila történész vázolt fel. Nagy sikere volt Mandics György A Ciceró-kódex-et bemutató előadásának – mesélte az ügyvezető elnök.

Vendégek a Gion Nándor Emlékházban július 13.

A magyarországi vendégek ezt követően  megtekintették az Aracsi  Pusztatemplomot, amely szerinte az egész társaság számára monumentalitásával, stílusjegyeivel lenyűgöző látványt nyújtott: - Németeleméren kegyelettel emlékeztünk Kiss Ernő aradi vértanúra, és helyeztük el koszorúnkat a kriptájánál. A magyar szabadságharc egyik legismeretebb egyéniségének Marcsók Vilma helytörténeti kutató ismertette életútját. Nagybecskereken a piarista templomban hallgattunk előadást a Fülep család és Nagybecskerek kapcsolatáról. Megismerkedtünk a délvidéki magyar irodalom kiemelkedő íróival: Vajda Gáborral, Herceg Jánossal, Szirmai Károllyal, Herczeg Ferenccel. Molter Károlyról mint délvidéki íróról az erdélyi magyar irodalomban esett szó Vicei Károly író A merénylet előzményei - egy háború ürügyei című előadásában. Csorba Béla, író Puskalövés nélkül címmel tartott előadást – nyilatkozta a szervezet ügyvezető elnöke.

Vendégek A gion Nándor Emlékházban július 13.

A horvátországi magyarokat Kontra Ferenc, író mutatta be. Bence Lajos és Szemes Péter a muravidéki magyar irodalommal ismertettek meg bennünket. A Délvidékre került bukovinai székelyeket a házigazda, Tari István filmjéből ismerhettük meg. Az idei Magyarörökség-díjas Matuska Márton bemutatta a Délvidéki magyar Golgota című könyvét. A 70 éves Hódi Sándor születésnapjára készült Őrző a strázsán emlékkönyvet dr. Hódi Éva mutatta be.

A Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetségének csoportja a program utolsó napján elzarándokolt  a szenttamási Kálváriához, a fehér, kétlépcsős kápolnához, amelyet sokáig csak Nagypénteken nyitottak ki. Felújítása és felszentelése 2001-ben volt, azóta évi három alkalommal látogatják az itteni hívők. Tizennégy fehér kőoszlop áll a kápolnába vezető út mellett. Minden oszlopban egy-egy kép ábrázolja Jézus megkínzását és megfeszítését, és itt látható tűzzománcra festve a Virágos Katona alakja is, amely az egyik legismertebb Gion Nándor-regény. A Kálvária rövid történelmének áttekintése után a Golgotán lévő három kőkeresztél a csoport tagjai kézenfogva együtt elénekelték a Boldogasszony anyánk éneket, amely megható volt, és szinte mindenkinek könnyet csalt a szemébe.

- A Gion-emlékház megtekintése, a szenttamási író szülőházának felújított változata mély élményt hagyott bennünk. Szobáiban megtekintettük Gion Nándor személyes tárgyait, családi könyvtárának darabjait és az író munkásságát ábrázoló képeket. Emlékezésül ott is elhelyeztük koszorúnkat. Jó volt Délvidéken magyarnak lenni! Köszönet érte a szervezőknek és minden ott élő magyar embernek – mondta végezetül Molnár Péterné ügyvezető elnök.

Paraczky László