Graditelj

Közválalat

A SZENTTAMÁSI GRADITELJ KÖZVÁLLALAT

A szenttamási Graditelj Kommunális Vállalatot a községi képviselő testület alapította 1965. november 22-én. Elsődleges célja a kommunális tevékenységek mellett a településen lévő épületek felújítása és karbantartása volt. Idővel az építkezéssel megbízott egység kivált a vállalatból, és önálló egységként működött tovább, a Graditelj pedig kizárólag a kommunális munkákkal foglalkozott, többek között a lakosság ivóvízzel való ellátásával, a távfűtéssel, a szemétkihordással stb.

Az 1980-as évek végétől a mai napig a vállalat tevékenységi körének terjedelme miatt közvállalattá alakult át. A fentebb említett tevékenységi körökön kívül a temetkezési szolgálat, a város tisztántartása, a higiéniai szolgáltatások, a piaci- és vásárral kapcsolatos szolgáltatások, a település zöldövezeteinek a karbantartása, továbbá a városközi buszállomás működtetése mellett a vállalat az ivóvíz- és a földgáz elosztásával, továbbá ezen hálózatok karbantartásával is foglalkozik. A cég az utóbbiak mellett a szenttamási távfűtési hálózat, a buszállomás és a temetkezési kápolna kiépítéséhez is jelentősen hozzájárult.

A Graditelj Közvállalatnak munkaegységei:
– általános, jogi és pénzügyi osztály,
– víz- és csatornahálózati szolgálat,
– távfűtés és gázszolgáltatás,
– kommunális szolgáltatások,
– autóbuszállomás-szolgálat

Elérhetőség:

Graditelj Közvállalat, Szenttamás
Dositelj Obradović u. 2.
Tel: 021/730–158, 732–284, fax: 021/731–012
E-mail: graditelj@neobee.net