Hagyományápolók Klubja

Szenttamas.rs

Hagyományápolók Klubja

Az 1990-es évek második felében a háborúk és a nincstelenség után az itt élő magyar közösség igényelte a társalgással, hagyományok felelevenítésével egybekötött eseményeket. Vidékünkön több helyen alakultak akkoriban kulturális tevékenységgel foglalkozó magyar civil szervezetek, egyesületek, társulatok, többek között Szenttamáson is.

Akkoriban már működött a helyi Citerazene-barátok Klubja, melynek a népi hangszeres zenekarok mellett énekcsoportja is volt, viszont szükség mutatkozott egy itteni hagyományok ápolását felölelő szervezetre, amely szélesebb körben hozta vissza a vidék régmúlt idejének jellegzetes szokásait. Az 1996 februárjában a még be nem jegyzett Hagyományápolók Klubja és a Citerazene-barátok Klubja közösen szervezte meg a hagyományos farsangi felvonulást, mely nagyon látványosra sikeredett, továbbá ugyanebben az évben tartották az első arató- és szántóversenyt is.

A szenttamási Hagyományápolók Klubja hivatalosan 1997. február 19-én alakult, Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja néven. A tagság ekkor 54 alapító taggal megválasztotta a 9 tagú elnökséget, meghozta az alapszabályzatot, és bejegyezték a szervezetet.

Az első elnökség tagjai: Füstös Illés (elnök), Ifjú Zoltán (titkár), Teleki Irén (pénztáros), Szécsényi István, Kancsár Antal, Kolenák Ibolya, Srekk Ilona, Szögi Zsuzsa és Munjin Szokola Erika. Az alakuló ülésen megbeszélték, hogy amennyiben csak lehetséges, minden népi hagyományt felelevenítenek. A legelső ilyen bemutató a szenttamási hagyományos disznótor volt, ezt követte a farsangi felvonulás, a húsvéti szokások keretében pedig a tojásfestés és a locsolkodás. Az egyesületen belül egyszerre több csoport kezdte meg munkáját. A táncosok mellett kézimunkacsoport, énekcsoport is alakult. Mire eljött a nyár, már hatalmas érdeklődés mutatkozott a szervezet minden egyes megmozdulása iránt, így a második hagyományos aratóünnepség iránt is.

1996-tól a HÁK négy éven keresztül volt a szervezője a Szenttamási Barázda szántóversenynek, később a rendezvény szervezését a Helyi Közösség vette át.

A klub, miután 1999 októberében a községtől elkapta a begluki Helyi Közösség termét, addig ugyanis magánháznál dolgoztak, kiszélesítette tevékenységét. A felnőtt táncosok azóta folyamatosan bemutatkoztak a Gyöngyösbokrétán, az énekcsoportok irányítását pedig Bodor Anikó népzenekutató vette át. A felnőtt csoportok a legkisebbek számára megszervezték a Mikulás-várást, majd a betlehemezést, a tojásfestést stb. Ugyancsak a klub helyiségeiben kerül megrendezésre minden év januárjában az általános iskolás gyerekek téli tábora, amely a régi mesterségek elsajátítása mellett kézművességgel és több hasznos foglalkozással telik.

A fentebb említett rendezvények időközben a klub állandó éves jellegű tevékenységeivé alakultak. A hagyományos aratóünnepség szervezése mellett két táncsoport, énekkar, (népi)zenekar és kézimunkacsoport teszi színesebbé a szenttamásiak hétköznapjait.

Évi tevékenységüket karácsonyi bemutató előadással zárják, melyen fellép a klub összes aktív tagja.

Elérhetőség:
Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja
Október 19 u. 68.
21480 Szenttamás, Szerbia
E-mail: ici@stcable.net