Könyvtár

Szenttamas.rs

Szenttamási Népkönyvtár

Szenttamáson a könyvtári tevékenységnek hosszú története van. 1869-et írtak, amikor a pravoszláv egyházközség akkori plébánosa, Lazar Kaćanski felvetette egy olvasókör vagy egyházi-iskolai könyvtár megalapításának kérdését. Véleménye szerint, egy olvasókörre olyan nagy szükség van, mint egy falat kenyérre, és az ügy megvalósításának érdekében felajánlotta egy évi fizetését, 100 forintot. Így alakult meg Szenttamáson az első könyvtár 873 könyvvel az állományában.

A két világháború közötti időszakban az olvasókör vesztett jelentőségéből. Helyette mindinkább szerepet kaptak az iskolai könyvtárak és a Luka Subakov könyvkereskedése keretében működő közkönyvtár.

1945-ben alakult meg a Szenttamási Népkönyvtár és Olvasókör. 1955-ben a Dózsa György Kultúrkör könyvtárának könyvállományát áthelyezték a meglevő könyvtárba, és akkor veszi fel ez a könyvtár a Szenttamási Népkönyvtár nevet. 1961-ben községi határozat alapján a Népkönyvtárhoz csatolják a turjai és nádaljai könyvtárat, így az községi jelleget kap, ami napjainkig megmaradt. Független azonban csak 1966-ig maradt, amikor az újonnan megalapított Művelődési Ház keretébe került. 1986-ban költözik mai helyére, majd 1987-ben újból önálló intézmény lesz.

A könyvtár könyvállománya három részre osztható: felnőtt részleg, gyermekkönyvtár és a helytörténeti gyűjtemény. Mind a három rész szerb és magyar nyelvű könyveket tarlamaz. Műfajukat tekintve a szépirodalmi művek vannak a legnagyobb számban. A helytörténeti gyűjteményben őrizzük a szenttamási írók műveit és a Szenttamásról szóló könyveket, újságokat, fényképeket stb. Legismertebb szenttamási írók Végel László, Gion Nándor, Stevan Kaćanski Bard, Milan Dunđerski. Jeles kutatómunkáról tanúskodnak különböző tudományok terén dr. Radoslav Subić, Mita Sekulić, dr. Szlimák Sándor és dr. Horváth Futó Hargita művei.

A könyvtár elérhetőségei:
Szenttamási Népkönyvtár
21480 Srbobran / Szenttamás, Sz. Száva u. 19/1.
Tel.: 021/730-185
E-mail: tekasrb@stcable.net