Szentháromság- szobor

Szenttamas.rs

Megszentelt helyen a szenttamási Szentháromság- szobor

2012.április 24-én, a délelőtti órákban folyamatos harangszó mellett lebontották a szenttamási Szentháromság szobrot. Azon a napon minden előzetes bejelentés nélkül a helyi általános iskola mellett megjelent egy hatalmas teherautó emelővel együtt, és a több mint 100 éves szobrot egyszerűen leemelték a helyéről. Amikor azonban leengedték, a szobor tartóoszlopa kettétört. Tekintettel, hogy a munka eléggé forgalmas helyen folyt, sok polgárnak feltűnt a nehéz gépjármű, az emberek érdeklődtek, hogy tulajdonképpen mi is történik. Többen észrevették a kettétört oszlopot, a kérdezősködésből pedig később nagy por kavarodott. Ugyanis, úgy jött ki a lépés, hogy csak két hét volt még hátra az akkori választásokig, sokan egyszerűen politikai döntésként vették, hogy felújításról illetve áthelyezésről van szó. A kedélyeket Szarvas Péter, helyi plébános atya csillapította le azzal, hogy a szobor áthelyezése tulajdonképpen egyházi -,felújítása pedig önkormányzati döntés volt.

A Szentháromság –szoborról egyébként a helyi plébánián csak egyetlen hiteles bejegyzés található.

Az 1888-as egyházi jegyzőkönyv, 1896. március 1-i keltezéssel említi először a jelképet, amikor is az akkori Hitközség tanácsa a kalocsai érseki hatósághoz intézett levelében egy alap létrehozására tett javaslatot, amelyből azután elkészítenék a Szentháromság –szobrot.

Kalocsáról a levélre egy hét múlva, pontosabban március 8-án válaszoltak, és abban többek között a következőket olvashatjuk:

...A Szt. Háromság szobor beszerzéséhez a kegyúri alapból legfeljebb 1/3 részben járulhatunk hozzá. A többi költség adakozásokból volna fizetendő, mely ha birtokában lesz, a szobor felállítás iránt további előrelépésre váratik...

Ebből pedig nem derül ki egyértelműen, hogy szobor tulajdonképpen mikor is készült. Azt viszont tudjuk, hogy 1911-ben már ott állt a régi helyén. Ugyanis abban az évben, egészen pontosan december 31-én, a Szentháromság – alapba Fülöpp József és neje Trebitsher Mari 200 korona alapítványt tettek. A szobor tehát mindenképpel előbb készült el, de 1911-ben még bizonyára jó állapotban volt, azaz nem végeztek rajta semmiféle munkálatokat, mert az említett pénzösszeg nem lett ráköltve. Ellenkezőleg: kamatozott , és 1923-ban már 327 koronát tett ki.

1912-ben a szobor mögötti területen felépült az akkori zárdaiskola, amely egészen 1982-ig állt. Akkor lebontották, helyére pedig 1983-ban a mai Jovan Jovanović Zmaj általános iskola épült. Ugyanabban az évben a szenttamási Iskoláskor előtti, általános iskolai nevelési, oktatási, a diákok és egyetemisták ösztöndíjaztatási önigazgatási Érdekközössége egy átiratot küldött az egyháznak, melyben az építkezési munkálatok miatt kérik a szobor mielőbbi eltávolítását. Szarvas Péter atya továbbította a levelet a szabadkai püspökséghez, ahonnan az említett érdekközösség Zvekanović Mátyás püspöktől azt a választ kapta, hogy a szobor áthelyezhető ugyan, de az érdekközösség terhére, és kizárólag a templomudvarba, illetve közös megegyezés útján egy erre alkalmas helyre. Persze, az egészből semmi sem lett, minden maradt a régiben egészen 2012 áprilisáig.

Bontás után a Szentháromság-szobor Túriára került, egy ottani kőfaragó műhelybe, restaurálásra. Az akkori községi vezetőség a kőfaragó műhellyel szerződést kötött, hogy a szobrot a felújítási munkálatok után, másik helyre, pontosabban a rk. templom előtt elkészített talpazatra helyezi vissza.

Az ősz folyamán az önkormányzat közbenjárására Szenttamáson jártak a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai, akik ellátogattak a túriai kőfaragó műhelybe, ahol a szenttamási Szentháromság szobor restaurálása folyt. A szakemberek elsősorban affelől érdeklődtek, hogy mennyire sikerült pótolni a csiszolt fehér homokkőből készült szobor hiányzó részeit, illetve hogyan folyik a már kész részek konzerválása. A látottak alapján elégedettségüket fejezték ki, hiszen a munka szakszerűen készült, és mint a kőfaragó műhelyben hallottuk, legkevesebb tízéves szavatosságot adnak rá. Nem sokkal ezután a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója, Zora Vapa úr, a polgármesternek intézett átiratában közli, hogy tudomásul vette a szoborral kapcsolatos intézkedéseket, és a Szentháromság-szobor felkerült a tartományi műemlékek listájára.

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom előtt 2012.június 26-án készült el a Szentháromság-szobor talpazata. A kőfaragó műhelyben október végére a felújitási munkálatok nagy része is befejeződött, viszont bejött a hideg idő, és az itteni vasbeton alapon lévő lépcsőzetet már nem tudták befejezni. Novemberben a községi Képviselő testület is határozatott hozott a szobor áthelyezéséről, a tél folyamán pedig a megfelelő építkezési engedélyek és dokumentációk is elkészültek. Idén április 25-én, pontosan egy évre a szobor lebontása után a márványból készült kétlépcsős talpazatot fektettették le a túriai mesterek, azt követően pedig május 15-től egyenként a szobor többi része is a helyére került.

A teljesen felújított Szentháromság-szobor felszeltelésére 2013. május 25-én, Szentháromság vasárnapjának előestéjén, a szenttamásiak számára jelentős egyházi esemény keretében került sor. Ekkor ugyanis a helyi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban mintegy 80 bérmálkozó vette magához a Szentlélek ajándékait, majd az ünnepi szentmise után, dr Pénzes János szabadkai megyéspüspök felszentelte és megáldotta az impozáns látványt nyújtó emlékművet.

A szobron lévő felirat az errejárók számára immár márványtáblán hirdeti:

„Dicsértessék és áldassék a teljes Szentháromság!”

P.L.2013-05-16