SZENTTAMÁSI  HELYI  KÖZÖSSÉG
Szenttamas.rs

SZENTTAMÁSI  HELYI  KÖZÖSSÉG

Az önkormányzat külön határozattal szabályozza, hogy a Helyi Közösség esetenként milyen felhatalmazással rendelkezik, milyen feladatokat kell ellátnia. A tanács tagjai mérlegelik az elsőbbséget élvező intézkedéseket, megvitatják a kommunális gondokat, napi szinten kapcsolatban állnak a polgárokkal. A tanács elnöke folyamatos kapcsolatot tart fenn az önkormányzat szerveivel, a kommunális vállalattal és azon intézmények képviselőivel, amelyek munkájuk során közvetlenül befolyásolják az itt élők mindennapjait.

A Helyi Közösség legfőbb testülete a Tanács, amelynek 11 tagja van. A legutóbbi helyhatósági választásokon, 2014. május 25-én, a polgárok a következő jelöltek számára szavaztak bizalmat:

 1. Koller Károly (elnök)

 2. Đukić Maja (alelnök)

 3. Tojzán Tibor

 4. Fullajtár Szilvi

 5. Benkó Nándor

 6. Rankov Olivera

 7. Filipović Nikola -Fipi

 8. Slavulj Mirko

 9. Rankov Vesna

 10. Hodonicki Gordana

 11. Nićin Predrag.

A szenttamási Helyi Közösség tanácsának határozata értelmében a testületen belül a következő bizottságok működnek:

  • A község kommunális rendezésével, a környezetvédelemmel, a helyi járulékkal és a Szerbiai Kőolajipari Vállalattal (NIS) való együttműködés bizottsága:

1. Jocić Vladimir,

2. Rankov Olivera

3. Brankov Nestor-Čika

4. Medić Marinko-Geza

5. Tucakov Siniša

6. Slavulj Mirko

7. Hodonicki Gordana.

  • A mezőgazdasági és a Szenttamási Barázda nevű szántóverseny lebonyolításával megbízott bizottság :

1. Radić Slobodan

2. Opančarev Milan

3. Rankov Vladimir

4. Hallgató László

5. Kujundžić Marija

6. Pajdl Zsuzsanna

7. Ifjú László

8. Füstös Attila

9. Mrkšić Gordana

10. Anojčić Mladen.

  • A szociális-humanitárius jellegű megmozdulások, továbbá az ünnepségek megszervezésével megbízott bizottság:

 1.Tojzán Tibor

2. Alargić Ljubica

3. Popić Slavka

4. Csúzdi Valéria

5. Teleki Árpád

6. Markov Snežana

7. Petrović Branislava

8. Bilogrević Marina

9. Blagojev Dragana

10. Srđanov Nataša.

  • A polgárok panaszaival foglalkozó bizottság és békéltető tanács:

1. Fullajtár Szilvi

2. Gál Teréz

3. Đukić Maja

4. Ivanović Predrag

5. Milošević Bojana

6. Đurić Milka.

  • A közbeszerzésekkel foglalkozó tanács:

1. Jeremić Dušanka

2. Janković Isidora

3. Hustyi Erzsébet

4. Hodonicki Gordana

5. Rankov Olivera.

  • A sporttal megbízott bizottság:

1. Benkó Zoltán

2. Papp Albert

3. Filipović Nikola

4. Srđanov Dušan

5. Rankov Vesna

6. Poljak Igor

7. Popović Miloš.

  • A leltárt végző bizottság:

1. Ćojanović- Krivokuća Jovana

2. Nićin Predrag

3. Ćorić Jelena.

 

A szenttamási Helyi Közösség volt a község területén a gázhálózat tervezetének és kivitelezésének  fő hordozója, és ezt a feladatot a továbbiakban is felvállalja, amíg a területén lévő össz háztartás (5000) rá nem kapcsolódik a hálózatra. Mivel a településen a polgárok többsége a földművelésből él, a Helyi Közösség minden eszközt bevetve próbál segíteni a mezőgazdasági termelőknek. A Mezőgazdasági Minisztérium által meghozott rendeletek mellett a különböző agrárral kapcsolatos pályázatok figyelése, és a mezőgazdasági termelők gazdaságának a bejegyzése is főbb feladai közé sorolható.

Évtizedeken keresztül a testület a helyi járulékból befolyt eszközökből oldotta meg a településen lévő legfontosabb gondokat. Az általános kommunális feladatok mellett esővizes árkok kiépítése és karbantartása, fásítás, parkolók létesítése stb. volt a célja, amelyeket sikeresen meg is valósítottak.

 

Elérhetőség:

Szenttamási Helyi Közösség

Dózsa György u. 2.

21480 Szenttamás.

Telefon-fax: 021/730-133