Hírek

Szenttamas.rs

 

A KKT 23. ülése

Új igazgató a szenttamási Kultúrotthon élén

A szenttamási községi képviselő-testület 23. rendes ülésén tegnap Milena Alargić (SZHP) házelnök 21 napirendi pontot terjesztett be. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a jelenlévők szavazattöbbséggel elfogadták a 2023−2025 évre vonatkozó középtávú fejlesztési terv kidolgozásáról szóló határozatot, a nádaljai I. számú kataszteri egységhez tartozó üdülési övezet részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozatot, Szenttamás község helyi 2022−2031. évi hulladékgazdálkodási tervét. Bővítették a község területén az eső és a szennyvíz összegyűjtéséről, elvezetéséről és tisztításáról szóló határozatot, módosították a vízterületen és vízpartokon lévő létesítményekre vonatkozó községi szabályzatot, és az ezzel kapcsolatos határozatot.

Változott a község területén lévő utak, utcák és osztályzatlan utakra vonatkozó határozat. A képviselők határozatot fogadtak el a mesterséges megtermékenyítési eljárásban történő előkészítés és kezelés költségeinek megtérítéséről, elfogadásra került a 2022/2023-as tanévre az Iskoláskor Előtti Intézmény kisebb vagy nagyobb létszámú csoportjainak működéséről szóló határozat, valamint elfogadták a község területén lévő emlékművek emeléséről és karbantartásáról szóló határozat második módosítását.

Megkapta a parlamenti többség támogatását a község köztulajdonban lévő építési telkeinek elidegenítéséről és bérbeadására vonatkozó módosított program, elfogadták a községi költségvetésről szóló, 2022 január 1-je és június 30-a közötti időszakra vonatkozó beszámolót, a Graditelj Közvállalat múlt évre vonatkozó munka- és pénzügyi jelentését, és megszavazták a vállalat éves programjának módosítását. Elfogadták továbbá a Graditelj vállalat 2022. januártól júniusig terjedő időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított tevékenységekről szóló beszámolóját, az új igazgatónak pályázat útján történő megválasztását, továbbá kinevezték a folyamat lebonyolítását végző bizottságot is.

Az ülés végén Dejan Korceba személyében kinevezték a Kúltorotthon új igazgatóját, a képviselő-testületi ülés pedig a képviselői kérdésekkel zárult.

 

 

Paraczky László

Szerkesztette és közzétette: Németh Dezső

szenttamas.rs